Zajęcia dla dzieci

Dzieci siedzące w kole

Zajęcia dla dzieci w postaci aktywności fizycznej wykonywanej w grupie sprawiają, że najmłodsi uczą się współpracy z rówieśnikami, metod pokonywania trudności, wytrwałości w dążeniu do celu oraz zdrowej rywalizacji.

Naszym sztandarowym projektem skierowanym właśnie do dzieci w wieku od 4 do 8 lat jest zumba kids, będąca połączeniem tańca z dziecięcym fitnessem oraz elementami zabaw ruchowych. Maluchy poprzez zabawę poznają kroki taneczne, uczą się, jak powinien być prawidłowo zbudowany trening sportowy, a do tego zużywają dużo energii.

Ważnym też elementem znajdującym się w ofercie są zajęcia umuzykalniające dla naszych podopiecznych w wieku od 3 miesięcy do 3 lat, podczas których wspólnie śpiewamy, rytmizujemy i słuchamy różnych dźwięków, a dzieci równolegle z nauką mowy poznają świat muzyki. Dzięki temu rozwijamy nie tylko ich słuch, ale także zdolności motoryczne oraz wspieramy odczucia sensoryczne. Tworząc w ten sposób odpowiednie warunki do rozwoju, będą potrafiły wykorzystać zdobyte umiejętności w innych dziedzinach życia, niekoniecznie związanych ze sztuką.

 

Zalety zajęć gimnastycznych dla dzieci

Gimnastyka dla dzieci pomaga im w kształtowaniu koordynacji i równowagi oraz buduje wiele innych cennych cech, takich jak:

  • wzrost pewności siebie;
  • umiejętność pracy zespołowej;
  • samodzielność i samokontrola;
  • umiejętność skupienia się i zapamiętywania, które wpływają na odrabianie lekcji oraz naukę w szkole;
  • zachowywanie zasad bezpieczeństwa;
  • cierpliwość i dyscyplina oraz wytrwałość, gdyż osiąganie zaplanowanych efektów wymaga czasu;
  • odwaga umożliwiająca pokonywanie nowych wyzwań;
  •  prawidłowa postawa ciała i poprawa kondycji.